top of page

"Beyoğlu’nu görüntülemek için her şeyden önce onu bilmek gerekiyor ve tabii sevmek. Aslında işim kolaydı çünkü Beyoğlu’nun en önemli özelliği kozmopolit olmaksa bir diğer özelliği de özgün olması. Çeşitli kültürleri bir potada eritip, yok etmeyen onların bağımsız varlıklarını sürmesine izin veren ancak bunların tümünün üzerinde, kendine özgü bir sentez yaratmasını bilen bir kent alanı oluşturması"

Beyoğlu 2010
Beyoğlu 2010
Beyoğlu 2010
Beyoğlu 2010
Beyoğlu 2010
Beyoğlu 2010
Beyoğlu 2010
Beyoğlu 2010
Beyoğlu 2011
bottom of page